Welcome to www.miteam.com by adidas

mi Team enables you to create your own team wear by choosing from numerous product types, hundreds of color combinations, materials, and personalizing them by applying names and numbers to the kit.

Please note, that you have been re-directed to mi Team from our partner retailer's site. Any personal data such as name, email, gender, and delivery information might be collected by adidas for shipping purposes and marketing campaigns.

The mi Team website enables you to design your team kit, customize it, and add names and number to your kit, but must ultimately be ordered and purchased by the retailer to which you have been re-directed by. This is done by assigning your order within the 'My Account' section of our site. Our site contains recommended retail price set by adidas, but the final cost, transaction and contract will be determined and agreed with the mi Team Retail Partner. For more information on customizing your kit, and placing an order, please visit our Help section.

We hope you enjoy creating your own mi Team products.

Proceed to mi Team

Na objednávky velkoobchodních partnerů adidasu se plně vztahuje smluvně sjednaná podmínka, že každá jednotlivá objednávka musí dosahovat přinejmenším hodnoty 7.000,- Kč (ve velkoobchodních cenách bez DPH po započtení slev). Pokud objednávka nedosáhne této hodnoty, je adidas oprávněn naúčtovat k takové podlimitní objednávce zvláštní poplatek ve výši 500,- Kč. Tento poplatek bude účtován samostatně a přičten k celkové částce objednávky.